Repertoire

Het shanty repertoire is vrij beperkt. Immers, de functie van de shanty als werklied is al lang geleden verloren gegaan. Er worden dus geen nieuwe shanties meer gemaakt, althans in de zuivere zin van het woord. Wel is er een toename van hedendaagse zeemansliederen. Maar die verhalen doorgaans met de nodige nostalgie over het barre leven aan boord destijds, over het roemruchte verleden van de zeevaart of de niet aflatende aantrekkingskracht van de zee: het heilig moeten van de naar vrijheid hunkerende zeeman. Het is dan ook een hele toer om je als shantygroep te onderscheiden van alle andere koren en groepen. Wij van Reederij Overtuygt nemen de pure traditie van de shanty als uitgangspunt. Respect staat daarbij centraal, zowel voor de originele uitvoering van het lied als voor de moed der wanhoop van al die onbekende zeemannen. Voor hen was de shanty bittere noodzaak om te overleven aan boord. Ons streven is om dat voor het voetlicht te brengen.

Titel / Shantyman

Les Filles de Lorient / Willem

Ned’s Lament / Willem

The Shoals of Herring / Frank

Bully in the Alley / Cees

Leave her Johny / Gerard

Pique la Baleine / Willem

Sugar in the Hold / Cees

Five O’Clock in the Morning / Frank

Haal op, Haal nu op / Willem

Time a Shore / Arjan

Hingjend yn é Line / Willem

One More Pull Boys / Willem/Frank

Shenandoah / Cees

Leave her Johny / Gerard

Rio Grande / Arjan

Row on, Row on / Willem/Cees

We’ll Rant and We’ll Roar / Willem

Blood Red Roses / Willem

Wild Goose Chanty / Cees

Mingulay Boat Song / Frank

Le Pont de Morlaix / Arjan

Old Whitby Harbour / Cees

Weldon / Willem

Hard on the Beach Oar / Willem

Het Ruim is Vol / Gerard

The Molly Moak / Willem

Three Score and Ten / Arjan

General Taylor / Arjan

Le Capitain de Saint Malo / Cees

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 543 times, 1 visits today)